Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 279425Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Eikenhoek 28 te Heeswijk-Dinther.

Het kappen van 1 walnoot in verband met overlast en gevaar.

datum ontvangst: 14 november 2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure.

Heesch, 20 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze.