Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 279398Beschikkingen | afhandelingDrank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank, Abdijstraat 36, 5473 CJ Heeswijk-Dinther.

Drank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank, Abdijstraat 36, 5473 CJ Heeswijk-Dinther.

De burgemeester heeft ontheffing  verleend voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Laverhof on Ice op:

11 december 2019 van 19.00 tot 23.00 uur;

12, 16, 17, 19 december 2019 van 14.30 tot 23.00 uur;

13 en 20 december 2019 van 14.30 tot 01.00 uur;

14 december 2019 van 09.30 tot 01.00 uur;

15 december 2019 van 11.00 tot 22.00 uur;

18 december 2019 van 12.30 tot 23.00 uur;

21 en 22 december 2019 van 11.00 tot 01.00 uur.

Het besluit is verzonden op 18 november 2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 18 november 2019