Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 279358Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Abdijstraat nabij nr. 38 te Heeswijk-Dinther.

Het kappen van 3 beuken ten behoeve van de bouw van 2 woningen.

datum ontvangst: 13 november 2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure.

Heesch, 20 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze.