Gemeenteblad van Maasgouw

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwGemeenteblad 2019, 27904Plannen | ruimtelijkOpenbare bekendmaking ingevolge artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening Exploitatie-overeenkomst bestemmingsplan ‘Op de Konie’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, lid 3, Wet ruimtelijke ordening (Wro) jo. artikel 6.2.12, Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat op 28 januari 2019:

 

  • 1.

    een exploitatie-overeenkomst met partijen is afgesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de voor rekening van de partijen komende exploitatiebijdrage in de kosten van de grondexploitatie bij de realisatie van het bestemmingsplan ‘Op de Konie’ (NL.IMRO.1641.BPL089-VG01). Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van maximaal 29 woningen op de locatie aan de zuidkant van de kern Stevensweert, met bijbehorende aanleg van voorzieningen van openbaar nut, en is globaal gelegen tussen de Hoogestraat aan de noordzijde en de Weg langs de Grinderkens aan de oost- en zuidzijde.

  • 2.

    vanaf 8 februari 2019, op werkdagen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (uitgezonderd gedurende de avondopenstelling), Markt 36 te Maasbracht, op de afdeling van het Fysiek Domein, voor eenieder de zakelijke beschrijving van de inhoud van de desbetreffende overeenkomst ter inzage ligt. 

     

    Tegen de gesloten overeenkomst dan wel de genoemde zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.