Gemeenteblad van 's-Hertogenbosch

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschGemeenteblad 2019, 278120Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzing 11 panden en objecten als gemeentelijk monument in Nuland

 

Het college van B&W heeft op 12 november jl. besloten om 11 panden en objecten in Nuland op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, op grond van artikel 3 van de Erfgoedverordening ’s-Hertogenbosch 2018.

 

De aanwijzing betreft de volgende panden:

 • Dorpstraat 5G te Nuland

 • Duyn en Daelseweg 15 te Nuland

 • Duyn en Daelseweg 19 te Nuland

 • Hoolstraat 12 te Nuland

 • Nulandsestraat 15 te Nuland

 • Papendijk 6 te Nuland

 • Raadhuisstraat 3 te Nuland

 

en de volgende objecten:

 • Kerkstraat 34 (4-tal graven en delen van de kerkmuur) te Nuland

 • 2 ANWB-wegwijzers te Nuland

 • Schutskooi te Nuland

 • 3 smeedijzeren scheepjes te Nuland

 

Met deze aanwijzing is het monumentenbestand van Nuland en Vinkel up-to-date gebracht. De aard van de monumenten is zeer divers van aard. Het betreft wederopbouwboerderijen, boerderijen met (soms zeer) oude kernen, twee gemeentelijke dienstwoningen in de dorpskern van Nuland, verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord, een deel van de kerkmuur en een aantal graven op de begraafplaats in Nuland en een aantal objecten in het openbaar gebied van Nuland. Elk pand of object vertegenwoordigt een periode, van langer of korter geleden, uit de cultuurhistorie van de dorpskern.

 

Reageren op het besluit

Het is mogelijk om tegen het besluit bezwaar te maken. Belanghebbenden sturen hiervoor binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift in. Het bezwaarschrift zendt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Indienen kan per brief of digitaal (via: https://www.s-hertogenbosch.nl/bezwaarmaken.html). Het indienen van een bezwaarschrift werkt niet schorsend. Dit betekent dat het genomen besluit waartegen u bezwaar maakt wel geldt.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Annalies de Graaf van de afdeling Erfgoed. Dit kan via (073) 615 50 49 en a.degraaf@s-hertogenbosch.nl.