Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 277201Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Delst nabij nr. 23, 5388 ST Nistelrode.

Het kappen van 30 linden en 1 plataan voor het aanleggen van een snelfietsroute.

Datum ontvangst: 5 november 2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure.

Heesch, 20 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze.