Plaatsen van sokkel, bordes en vaste trap voor onderhoud van Davit kraan Westerhavenweg 2E

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het plaatsen van sokkel, bordes en vaste trap voor het onderhoud van een Davit kraan op de locatie Westerhavenweg 2E in Vlissingen (11-11-2019)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven