Gemeenteblad van Bladel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelGemeenteblad 2019, 276761Beschikkingen | afhandelingBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Pius X-straat 1A in Bladel, bouwen van een woning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Locatie:

Pius X-straat 1A in Bladel

Omschrijving:

bouwen van een woning

Besluitdatum:

12 november 2019

Zaaknummer:

BLA-2018-1497

Onderdelen:

  • Bouwen

  • Afwijken bestemmingsplan

  • Inrit/Uitweg

Procedure:

Uitgebreid, het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp besluit.

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 14 november 2019 en bedraagt 6 weken.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-361636). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.