Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 276608Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hommelsedijk 6a, 5473 RG te Heeswijk-Dinther

Het bouwen van verblijven ( Boertel )

 

Datum ontvangst: 12-11-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 20 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze