Verdagen beslissingstermijn omgevingsvergunning Schotlandweg 1

B&W maken bekend dat zij van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning de beslissingstermijn hebben verdaagd:

1. Voor het bouwen van een droogdok op het adres Schotlandweg 1 in Ritthem (11-10-2019), verdaagd tot en met 6 december 2019.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend.

 

Naar boven