Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2019, 27578Beschikkingen | afhandelingGemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – Carnavalsoptocht in Haelen

- Basisschool de Leerlingst Haelen: Carnavalsoptocht op 1 maart 2019 van 12:45 uur tot 14:00 uur door de volgende straten van de kern Haelen; Ringoven, De Lingst, Burgemeester Aquariusstraat, Nunhemseweg, Julianastraat, Bernardstraat, Nunhemseweg, Burg. Peetersstraat, Marien Schootstraat, Molenweg, Nunhemseweg. Verzenddatum 21 januari 2019.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift vermeldt tenminste uw naam, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht, de gronden van uw bezwaar en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van spoed kunt u bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. De eisen aan dit verzoek zijn (naast het aantonen van de spoedeisendheid) dezelfde als hierboven vermeld. Tevens dient u een afschrift van de betreffende brief/besluit bij te voegen. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.