Sloten, Dubbelstraat 214: ontvangen melding incidentele festiviteit voor 7 december 2019 (IF 20190098/1940188792)

Op 4 november 2019 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het houden van een incidentele festiviteit op zaterdag 7 december 2019.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven