Broek, nabij Aldewei 2: aanvraag vergunning afwijken bestemmingsplan (wnb pilot compostering) (OV 20190525/4765439)

Op 8 november 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van een wnb pilot compostering (voor de duur van tien jaar).

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven