Boornzwaag, Houtvaartweg 77: aanvraag vergunning plaatsen bijgebouw/schuur met overkapping en verplaatsen chalet (OV 20190523/4752505)

Op 6 november 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het plaatsen van een bijgebouw/schuur met overkapping en het verplaatsen van het chalet (kavel 139 en 140).

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven