Gemeenteblad van Maasgouw

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwGemeenteblad 2019, 27436Beschikkingen | afhandelingVerleende aanvraag omgevingsvergunning / Molenweg 8 en 8a, 6067 EN te Linne / Maasgouw / verzonden 25 januari 2019 / het samenvoegen van 2 huisnummers tot 1 huisnummer (Molenweg 8)

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen, gedurende 6 weken na de dag van de verzending van de WABO-vergunning aan de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 7000, 6050 AA te Maasbracht. Dit bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Op grond van artikel 8:81 Algemene Wet Bestuursrecht kan - indien onverwijlde spoed vereist is - een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. In dat geval moet binnen genoemde termijn ook een bezwaarschrift worden ingediend.