Gemeenteblad van Enschede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeGemeenteblad 2019, 273218Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Pieter de Molijnstraat 2

Op 18 oktober 2019 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning : het vergroten van een carport, op locatie Pieter de Molijnstraat 2. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer V-2019-6085. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vergunning@enschede.nl of telefoonnummer 053 4817100.