Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2019, 27307Beschikkingen | afhandelingGemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 6

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij beschikt hebben op de volgende aanvragen reguliere omgevingsvergunning:

* Op 23-01-2019 voor het verwijderen van een berkenboom op het adres/de locatie (openbaar groen)Putstraat 39 Landgraaf, Dossiernr: 2019-0008, datum verzending vergunning: 24 januari 2019;

* Op 23-01-2019 voor het kappen van 1 picea op het adres/de locatie Koeweg hoek Stenen Brug links naast nr. 1, Dossiernr: 2018-0528, datum verzending vergunning: 24 januari 2019;

* Op 22-01-2019 voor het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning en het realiseren van een stallingsruimte (legalisatie) op het adres/de locatie Oude Landgraaf 18 Landgraaf, Dossiernr: 2018-0409, datum verzending vergunning: 24 januari 2019;

* Op 22-01-2019 voor het sluiten van de shop. realiseren onbemand tankstation op het adres/de locatie Hovenstraat 100 Landgraaf, Dossiernr: 2018-0529, datum verzending vergunning: 24 januari 2019;

* Op 24-01-2019 voor het kappen en verwijderen van diverse bomen op het adres/de locatie Melchersstraat (links van huisnummer 12), Dossiernr: 2018-0541, datum verzending vergunning: 24 januari 2019;

* Op 22-01-2019 voor het plaatsen van een adbleu opslag (tankmogelijkheid) op het adres/de locatie Einsteinstraat 5 Landgraaf, Dossiernr: 2018-0497, datum verzending vergunning: 25 januari 2019;

* Op 28-01-2019 voor het uitbreiden van het woonhuis en oprichten van een buitenberging met gedeelte tuinmuur op het adres/de locatie Ceintuurstraat 57 Landgraaf, Dossiernr: 2018-0533, datum verzending vergunning: 28 januari 2019;

* Op 28-01-2019 voor het kappen van een kersenboom op het adres/de locatie Keizerstraat 35 Landgraaf, Dossiernr: 2019-0005, datum verzending vergunning: 29 januari 2019;

* Op 29-01-2019 voor het kappen van 3 esdoorns op het adres/de locatie de Wessel 15/17; 18/20; 23/25, Dossiernr: 2019-0024, datum verzending vergunning: 29 januari 2019;

* Op 28-01-2019 voor het kappen van 5 bomen en circa 1.430 m2 bosplantsoen op het adres/de locatie Minckelerstraat hoek Einsteinstraat, Dossiernr: 2018-0515, datum verzending vergunning:29 januari 2019;

* Op 28-01-2019 voor het kappen van 6 dennen op het adres/de locatie Boslaan 22 Landgraaf, Dossiernr: 2018-0516, datum verzending vergunning: 29 januari 2019;

* Op 29-01-2019 voor het kappen van 2 boomhazelaars op het adres/de locatie overzijde Spaarweiden 40-42, Dossiernr: 2019-0028, datum verzending vergunning: 29 januari 2019;

* Op 29-01-2019 voor het kappen van een esdoorn op het adres/de locatie Eikehof 36/38, Dossiernr: 2019-0026, datum verzending vergunning: 29 januari 2019;

* Op 29-01-2019 voor het kappen van een veldesdoorn op het adres/de locatie de Toren naast huisnummer 15, Dossiernr: 2019-0025, datum verzending vergunning: 29 januari 2019;

* Op 29-01-2019 voor het kappen van 3 eikenbomen op het adres/de locatie overzijde Elzehof 23 t/m 29, Dossiernr: 2019-0027, datum verzending vergunning: 29 januari 2019.

De stukken kunt u vanaf de dag na de publicatiedatum, op afspraak, inzien in het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf in het Burgerhoes.

U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen een besluit. Stuur binnen zes weken na datum van de verzending van het besluit een brief naar het college van burgemeester en wethouders. U moet de brief ondertekenen. In de brief moeten de volgende gegevens staan:

- uw naam en adres;

- de datum van uw brief;

- de omschrijving van het besluit, waartegen u bezwaar maakt;

- de redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.

Is de situatie zo dringend dat u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek dient u in bij de rechtbank Limburg, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor digitale indiening moet u beschikken over DigiD.

Als hierboven niet de datum van verzending van de beschikking aan de aanvrager is vermeld, kunt u deze navragen bij het Klant Contact Centrum, telefoonnummer 14 045. Wij raden u aan om, voordat u een bezwaarschrift indient, de beschikking en de daarbij behorende stukken te raadplegen en overleg te plegen met medewerkers van het Klant Contact Centrum.