Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2019, 27291Beschikkingen | aanvraagGemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 6

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnen gekomen:

* Op 16-01-2019 voor het realiseren van een ondergrondse stallingsruimte voor motorvoertuigen op het adres/de locatie Parklaan 7 Landgraaf, Dossiernr:2019-0014; 

* Op 22-01-2019 voor het kappen van twee eikenbomen op het adres/de locatie Krijgersberglaan 47 Landgraaf, Dossiernr:2019-0021;  

* Op 26-11-2018 voor het kappen van 5 bomen en circa 1.430 m2 bosplantsoen op het adres/de locatie Minckelerstraat hoek Einsteinstraat, Dossiernr:2018-0515; 

* Op 13-12-2018 voor het kappen en snoeien van bomen en het realiseren van een oprit op het adres/de locatie Jagerspad 38 Landgraaf, Dossiernr:2018-0545;  

* Op 26-11-2018 voor het kappen van 6 dennen op het adres/de locatie Boslaan 22 Landgraaf, Dossiernr:2018-0516;  

* Op 09-01-2019 voor het kappen van een kersenboom op het adres/de locatie Keizerstraat 35 Landgraaf, Dossiernr:2019-0005;  

* Op 25-01-2019 voor het kappen van een veldesdoorn op het adres/de locatie de Toren naast huisnummer 15, Dossiernr:2019-0025; 

* Op 25-01-2019 voor het kappen van 3 eikenbomen op het adres/de locatie overzijde Elzehof 23 t/m 29, Dossiernr:2019-0027;  

* Op 15-01-2019 voor het brandveilig gebruik op het adres/de locatie Strijthagerweg 4 Landgraaf, Dossiernr:2019-0016;  

* Op 25-01-2019 voor het kappen van 2 boomhazelaars op het adres/de locatie overzijde Spaarweiden 40-42, Dossiernr:2019-0028;  

* Op 25-01-2019 voor het kappen van een esdoorn op het adres/de locatie Eikehof 36/38, Dossiernr:2019-0026;  

* Op 24-01-2019 voor het plaatsen van 5 vlaggenmasten op het adres/de locatie Sweelinckplein 1 Landgraaf, Dossiernr:2019-0030;

* Op 25-01-2019 voor het kappen van 3 esdoorns op het adres/de locatie de Wessel 15/17; 18/20; 23/25, Dossiernr:2019-0024 .

De stukken kunt u vanaf de dag na de publicatiedatum, op afspraak, inzien in het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf in het Burgerhoes. Tegen deze ingediende aanvragen kan nog geen zienswijze/bezwaar/beroep worden ingediend.