Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 272880Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Melding klein evenement: intocht Sint Nicolaas in Reuver op 17 november 2019

De burgemeester heeft op 4 november 2019 goedkeuring verleend voor de Sint Nicolaas optocht in Reuver op 17 november 2019 van 10.00 tot 16.00 uur, vanaf het Stationsplein, Stationsstraat, Wilhelminalaan naar het Raadhuisplein.

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.