Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 272671Beschikkingen | aanvraagVerlenging aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van 2 woningen, 5H2-OW4561, initiatief 1105, Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat de beslistermijn met zes weken is verlengd voor de onderstaande aanvraag:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

193729

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

23 augustus 2019

het bouwen van 2 woningen

5H2-OW4561 , initiatief 1105

150234,2

482668,6