Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 272665Beschikkingen | aanvraagVerlenging aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning, 5H2-OW4610 en 5H2-OW4598, initiatieven 1071001 en 1071002, Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat de beslistermijn met zes weken is verlengd voor de onderstaande aanvraag:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

193569

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

7 augustus 2019

het bouwen van een woning

5H2-OW4610 en 5H2-OW4598 , initiatieven 1071001 en 1071002

150507,6

482580,2