Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 272662Beschikkingen | aanvraagVerlenging aanvraag omgevingsvergunning, aanbrengen van staalconstructie ten behoeve van te verwijderen binnenwanden, Serenadestraat 8, Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat de beslistermijn met zes weken is verlengd voor de onderstaande aanvraag:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

193965

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

10 september 2019

het aanbrengen van staalconstructie ten behoeve van te verwijderen binnenwanden

Serenadestraat 8

141495

487600,9