Gemeenteblad van Hoeksche Waard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoeksche WaardGemeenteblad 2019, 272497Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Beijersehof, Mariniersweg en W. van Vlietstraat in Oud-Beijerland

Op 23 september 2019 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Beijersehof, Mariniersweg en W. van Vlietstraat in Oud-Beijerland. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/19/042242. De aanvraag betreft:

  • Bouwen

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met ten hoogste zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u een afspraak maken of contact opnemen via info@gemeentehw.nl of telefoonnummer 088 - 647 36 47.