Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 272375Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Bosschebaan 62, 5384 VZ te Heesch

Het oprichten van 3 aaneengeschakelde loodsen

 

Datum ontvangst: 05-11-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 13 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze