Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 272357Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kantje 16, 5388 XB te Nistelrode

Het herbouwen van een schuur tbv bedrijfsruimte en inwoning

 

Datum ontvangst: 06-11-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 13 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze