Gemeenteblad van Rhenen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhenenGemeenteblad 2019, 271966Beschikkingen | afhandelingGemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing standplaats Vishandel Pure Passie - Schoolweg

 

De burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maakt/maken bekend in de periode van maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2019 de volgende vergunning c.q. ontheffing is verleend:

28 oktober 2019

Standplaatsen (b&w)

- Vishandel Pure Passie= standplaats voor verkoop van Vis en aanverwante artikelen van 1 januari t/m 31 december 2020, iedere woensdagmiddag van 14.00 uur tot 18.00 uur op/aan de Schoolweg in Elst.

 

Tegen definitieve besluiten van het gemeentebestuur kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het gemeentebestuur t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 201, 3910 AE Rhenen. Op de enveloppe dient u in de linker bovenhoek te vermelden: “bezwaarschrift”.

In het gemeentehuis kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid afhalen. In deze brochure kun u alle informatie vinden over het indienen van een bezwaarschrift.