Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2019, 271961Beschikkingen | afhandelingVerleende APV vergunning voor het houden van een feest bij Hockeyclub Naarden

 

De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van een feest op 15 november 2019 in de aluminium hal bij Hockeyclub Naarden, Beethovenlaan in Naarden van 19.00 tot 01.00 uur. Het college van b&w heeft een geluidsontheffing verleend voor levende muziek en een DJ tijdens dit feest op zaterdag 15 november 2019 van 19.00 tot 24.00 uur. (verzonden 1 november 2019).

Bezwaar:

Tegen de verleende vergunning kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij burgemeester en wethouders, postbus 6000, 1400 HA Bussum. De werking van de verleende vergunning wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet geschorst. Een bezwaar tegen een horecavergunning richt u uitsluitend aan de burgemeester.

Voorlopige Voorziening:

Wanneer u de werking van de vergunning wilt laten schorsen, dan kunt u bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffie recht geheven. Wanneer de voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.

Informatie:

Voor informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving op telefoonnummer 035 207 09 20.

 

Gemeente Gooise Meren, 6 november 2019