Aanwijzing collectieve festiviteiten 2019

 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van artikel 4:2 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Veere 2019 (APV Veere 2019) voor het jaar 2019 collectieve festiviteiten aangewezen. Tijdens deze dagen gelden de geluidsnormen zoals deze zijn vastgelegd in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en artikel 4:5 van de APV Veere 2019 niet. Dit besluit treedt in werking met ingang van 7 februari 2019. Tegen dit besluit is geen bezwaar/beroep mogelijk.

De aangewezen collectieve festiviteiten per kern (inclusief bijbehorend buitengebied) zijn:

Alle kernen: Koningsdag (27 april 2019)

Domburg: Kermis (28 juni 2019, 29 juni 2019 en 1 juli 2019 – vrijdag, zaterdag en maandag)

Koudekerke: Nacht van Koudekerke (26 april 2019)

Vrouwenpolder: Vrouwenpolderse dagen (30 mei 2019, 31 mei 2019 en 1 juni 2019 – donderdag, vrijdag en zaterdag)

Westkapelle: Kermis (5 juli 2019, 6 juli 2019 en 8 juli 2019 – vrijdag, zaterdag en maandag)

Zoutelande Folkloristische dag (1 augustus 2019) en de Kustmarathon (4 oktober en 5 oktober 2019 –vrijdag en zaterdag)

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven