Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 269334Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Rondweg 36 Zwartebroek, verlengen tijdelijke vergunning voor kinderdagverblijf

 

Zaaknummer 2019W2501

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.