Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 269323Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Stroeerweg 43A en 45 Stroe, bouwen schuur

 

Zaaknummer 2019W2487

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.