Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 269309Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Kerkendelweg 49-40 Kootwijk, kappen boom

 

Zaaknummer 2019W2484

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.