Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 269303Beschikkingen | aanvraag



aanvraag omgevingsvergunning, Valkseweg 17 Barneveld, bouwen woning

 

Zaaknummer 2019W2502

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.