Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 269294Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Valkseweg 237 Barneveld, plaatsen tijdelijke woonunit

 

Zaaknummer 2019W2489

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.