Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 269197Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning onderdeel milieu, Dijkweg 1 en 12 in Andijk week 45

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen ontvangen:

Locatie: Dijkweg 1 en 12 in Andijk (PWN Waterleidingsbedrijf Noord-Holland)

Omschrijving: het verplaatsen en vernieuwen van de luchtaanvoer (blowers) bij de flocculators.

Datum ontvangst aanvraag: 22 oktober 2019

Zaaknummer: OD.295145

 

Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dat is pas mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de voor de gemeente Medemblik gebruikelijke wijze. In deze bekendmaking wordt aangegeven welk rechtsmiddel daartegen open staat.

 

Informatie over de aanvraag

Wilt u meer informatie of de aanvraag inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Regulering Leefomgeving van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088-1021300, o.v.v. zaaknummer OD.295145.