Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 269130Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Nijverheidsweg 7, Medemblik week 45

Bij de volgende aanvragen is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

plaatsen van garageboxen

met verzenddatum 29-10-2019

 

De beslistermijn wordt verlengd omdat nog niet alle voor de beoordeling benodigde adviezen zijn ontvangen. Dit houdt in dat uiterlijk op 11-12-2019 een beslissing op de aanvraag wordt genomen.