Realiseren van aanmeervoorziening Oosterhavenweg 22

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het realiseren van een aanmeervoorziening voor binnenvaartschip (plaatsen van buispalen) op de locatie Oosterhavenweg 22 te Vlissingen (24-10-2019)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven