Verleende omgevingsvergunning, kappen van bomen, Noordwest Ziekenhuis, kadastrale sectie e, perceelnummer 6468, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT  

 

1815

Reguliere voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Noordwest Ziekenhuis, kadastrale sectie e, perceelnummer 6468: het kappen van bomen

 

Niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaarschrift moet u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen, zie https://www.alkmaar.nl/Bezwaarschrift_indienen.html. Zet in uw bezwaarschrift altijd waarom u het niet eens bent met ons besluit. Uw bezwaarschrift moet vóór 14 december 2019 zijn ontvangen.

 

Naar boven