Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2019, 268222Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Ontwerpbesluiten 2*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum afhandeling

2019W2285

Langhoven 4

brandveilig gebruik inrichting voor dagbesteding

1-11-2019

 

6721 SR Bennekom

 

 

2019W1190

Darwinstraat 20

het wijzigen van opslag gevaarlijke stoffen

28-10-2019

 

6718 XR Ede

 

 

 

Verleende reguliere vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

2019W2068

Acacialaan 33

het kappen van 1 den en 1 fijnspar

29-10-2019

 

6721 CN Bennekom

 

29-10-2019

2019W1515

Harnsesteeg 7

het kappen van 2 eiken en 1 berk

28-10-2019

 

6721 NH Bennekom

 

28-10-2019

2019W2353

Heidelaan 75

het kappen van 1 grauwe abeel

31-10-2019

 

6721 DJ Bennekom

 

31-10-2019

2019W1883

Grotestraat 94

veranderen van een bouwwerk

28-10-2019

 

6711 AN Ede

 

28-10-2019

2019W2044

Hoenwaard 33

het bouwen van een dakkapel

29-10-2019

 

6718 NC Ede

 

29-10-2019

2019W2188

Jennerstraat 7

het bouwen van een fietsenstalling en opslag

29-10-2019

 

6718 XS Ede

 

29-10-2019

2019W2052

Jufferswaard 6718 ND Ede

het bouwen van 18 woningen (scherf 14 Kernhem)

29-10-2019

 

 

 

29-10-2019

2019W1684

Koningshof 8

het plaatsen van een overkapping

28-10-2019

 

6715 LC Ede

 

28-10-2019

2019W1226

Maandereind 14 B

verbouwing verdieping pand

28-10-2019

 

6711 AC Ede

 

28-10-2019

2019W1838

Nieuwe Maanderbuurtweg 32 -34 6717 AS Ede

het realiseren van nieuwe indeling t.b.v. 3 studio's

31-10-2019

 

 

 

31-10-2019

2019W1866

Parkweg 115

het bouwen van 7 rijwoningen en 6 appartementen

30-10-2019

 

6717 HP Ede

 

30-10-2019

2019W2143

Rietkampenpad thv Prof. Oudpark 6716 EJ Ede

het kappen van 1 grijze abeel

28-10-2019

 

 

 

28-10-2019

2019W2154

Rooseveltdreef nabij nr. 49 Ede

het kappen van 1 zwarte populier

29-10-2019

 

 

 

29-10-2019

2019W2153

Simonsstate naast nr. 2

het kappen van 1 Italiaanse populier

29-10-2019

 

Ede

 

29-10-2019

2019W2377

Stakenberg 53

het bouwen van een dakkapel

29-10-2019

 

6718 DG Ede

 

29-10-2019

2019W2282

Van Eeghenboslaan 5

het verbouwen van erker en aanbouwen veranda

29-10-2019

 

6711 EB Ede

 

29-10-2019

2019W2150

Vijverpad nabij Keesomstraat Ede

het kappen/toppen van 1 Canadese populier

28-10-2019

 

 

 

28-10-2019

2019W2149

Vijverpad nabij Laan der Ver. Naties Ede

het kappen van 1 grijze abeel

28-10-2019

 

 

 

28-10-2019

2019W2131

Visserstraat 24

het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

29-10-2019

 

6717 ZJ Ede

 

29-10-2019

2019W1965

Hoofdweg 64

opslag van witgoed apparaten

29-10-2019

 

6744 WN Ederveen

 

29-10-2019

2019W2219

Smidstraat 16

het bouwen van een bijgebouw

29-10-2019

 

6744 WT Ederveen

 

29-10-2019

2018W1493

Hertenlaan 5

legalisatie van een bijgebouw met overkapping

29-10-2019

 

6741 BG Lunteren

 

29-10-2019

2019W1769

Lage Valkseweg 162

het bouwen van een woning

29-10-2019

 

6741 GE Lunteren

 

29-10-2019

 

Gedeeltelijk verleende reguliere vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

 

 

 

 

 

Verlengingsbesluiten

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum verlenging

2019W2146

Midden-Eng 38

het kappen van 1 spar

31-10-2019

 

6721 GX Bennekom

 

 

2019W2055

West Breukelderweg 10 6721 MR Bennekom

het kappen van 2 coniferen en 4 eiken

30-10-2019

2019W1930

Dragonderweg ten zuiden van nr. 7

het kappen van 44 essen

29-10-2019

 

6718 PL Ede

 

 

2019W2077

Kazernelaan 2 D/B

het verbouwen van het pand tot appartementen en werkruimte

1-11-2019

 

6711 RL Ede

 

 

2019W2145

Kazernelaan 13

het kappen van 1 conifeer

31-10-2019

 

6711 RJ Ede

 

 

2019W2054

Maanderdijk 6 -8

het overkappen van een sleufsilo

29-10-2019

 

6718 NG Ede

 

 

2019W1797

Stationsweg 102 -104

het verbouwen en uitbreiden van het pand tot woongebouw met zorg

31-10-2019

 

6711 PX Ede

 

 

2019W2147

Blankespoorselandweg 28 6741 ZZ Lunteren

het kappen van 1 paardenkastanje

31-10-2019

2019W2104

Harskamperweg 20

uitbreiden van het pand en veranderen dakconstructie

31-10-2019

 

6731 AB Otterlo

 

 

 

 

 

Verleende uitgebreide vergunningen 4*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

 

 

 

 

Gedeeltelijk verleende uitgebreide vergunningen 4*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

 

 

 

 

 

Geweigerde vergunning 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

2019W1811

Beatrixlaan 2

het kappen van 1 Amerikaanse eik

30-10-2019

 

6721 EJ Bennekom

 

30-10-2019

 

Buiten behandeling laten 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2019W2066

Hoofdweg 125

het aanbrengen van zonwering

1-11-2019

 

6744 WJ Ederveen

 

 

 

Ingetrokken aanvraag voor verlening

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2019W1920

Kraatsweg 10

het kappen van 1 zomereik

29-10-2019

 

6721 NS Bennekom

 

 

 

Ingetrokken vergunning 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

 

 

 

 

Gedeeltelijk ingetrokken vergunning 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

 

 

Ontwerpbeschikking handhaving 5*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum ontwerp

 

 

 

 

Gedoogbeschikking handhaving 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum beschikking

 

 

 

 

Besluit MER

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum indiening

2019MER041

Westerhuisweg 15

melden aanmeldnotitie vormvrije MER

28-10-2019

 

6732 GK Harskamp

 

 

 

Geaccepteerde meldingen

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2019M0375

Bospoort 17 A

veranderen van het bedrijf door een ruimte om te bouwen tot sportruimte

31-10-2019

 

6711 BT Ede

 

 

2019BL155

Folkert Roosjenstraat 2

het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

31-10-2019

 

6711 XE Ede

 

 

2019M0351

Galvanistraat 55

oprichten en in werking hebben van verkoop en onderhoud motoren

30-10-2019

 

6716 AE Ede

 

 

2019M0143

Horaplantsoen 2

oprichten en in werking hebben van een personenvervoerbedrijf

30-10-2019

 

6717 LT Ede

 

 

2019M0405

Louise Henriëttelaan 85 6713 MG Ede

veranderen van activiteiten

29-10-2019

2019BL166

Van Hallhof 4

het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

31-10-2019

 

6717 ZN Ede

 

 

Ontwerpbesluit intrekking vergunning 2*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum afhandeling

 

 

 

 

 

Vergunningsvrij

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2019W2460

Banckertplein 4

het plaatsen van een dakraam aan de achterzijde van de woning

29-10-2019

 

6712 EN Ede

 

 

2019W2458

Banckertplein 4

het verbouwen en uitbreiden van de woning

29-10-2019

 

6712 EN Ede

 

 

 

(*1) Zienswijze

Over deze aanvragen kunt u informatie krijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. Tegen de

aanvragen kunt u geen bezwaar maken. Wel kunt u schriftelijk uw mening kenbaar maken door het

indienen van een zienswijze. De behandeling van de aanvragen start vanaf datum indiening. Bij een

aanvraag om kaptoestemming wordt in ieder geval twee weken gewacht met het nemen van een besluit. Zorgt u er daarom voor dat een reactie binnen deze termijn bij ons bekend is.

 

(*2) Zienswijze

U kunt gedurende zes weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert. Uw brief kunt u sturen naar Postbus 9024, 6710 HM Ede.

 

(*3) Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de

besluitdatum schriftelijk bezwaar indienen tegen de vergunning bij het college van burgemeester en

wethouders van Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het team Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei, (088-11 69 900). U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen, kijkt u hiervoor op www.ede.nl/bezwaarmaken.

 

(*4) Beroep

Informatie over hoe u beroep kunt indienen tegen een genomen besluit, kunt u krijgen bij het team

Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei (088-11 69 900). Een beroepschrift stuurt u naar de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt uw beroepschrift ook digitaal

indienen, kijkt u hiervoor op https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33

 

(*5) Zienswijze

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert.