Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 267464Beschikkingen | afhandelingBesluit ambtshalve uitschrijven brp

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Onderstaande personen worden uitschreven met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land, volgens artikel 2.21 en 2.22 van de wet BRP.

 

Naam

Geboortedatum

Ingangsdatum

Uitschrijven naar

E.Amofah

06-11-1965

03-10-2019

Onbekend

B.A. Adamus

01-03-1966

03-10-2019

Onbekend

A.Kowalski

07-12-1987

03-10-2019

Onbekend

Jemal Hamid Ali Bekait

01-07-1988

03-10-2019

Onbekend

 

Gevolgen

Het wijzigen van een adres kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een uitkering, ziektekostenverzekering of het aanvragen van een rijbewijs of paspoort.

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na verzenddatum van het besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

 

Uw bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat minimaal:

 • 1.

  Uw naam en adres

 • 2.

  De verzenddatum

 • 3.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • 4.

  Uw motieven van het bezwaar

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling genomen wordt. Een bezwaarschrift als bijlage van het e-mailbericht dat aan alle wettelijke vereisten voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

 

Inschrijven

Verblijft u in Nederland maar staat u niet (meer) ingeschreven in de BRP, dan moet u aangifte doen bij de gemeente waar u woont/verblijft. U doet dit persoonlijk aan de balie van burgerzaken. Woont u in Medemblik, maak dan telefonisch een afspraak via telefoonnummer 0229 85 6000.

 

RNI

Als u uitgeschreven bent naar het buitenland of onbekend dan hebben wij u gegevens overgedragen aan de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Een overzicht van de RNI-loketten vindt u op www.rijksoverheid.nl