Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2019, 267431Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen regulier, uitbreiden van de keuken d.m.v. een uitbouw aan de achterzijde van het gebouw, Stationsweg West 28, 3931 ES, Woudenberg

25 oktober 2019:

 

Stationsweg West 28, 3931 ES, het uitbreiden van de keuken d.m.v. een uitbouw aan de achterzijde van het gebouw, Zaak-ID 0351-9090.

 

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.