Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 266879Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 23 oktober 2019 tot en met 30 oktober 2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Houtsnipweg 2 in Klundert

realiseren van een kantooruitbreiding middels een vrijstaande tijdelijke voorziening

24 oktober 2019

Wielewaalweg 3 in Klundert

intern verbouwen van het kantoor en plaatsen van 2 nieuwe kozijnen in de voorgevel

29 oktober 2019

Eerste Kruisweg 1 in Standdaarbuiten

uitbreiden van de agrarische opslagloods

24 oktober 2019

Achterdijk 107 in Zevenbergen

bouwen van een bewaarplaats en een werktuigenberging

29 oktober 2019

Zuidlangeweg 9 in Oudemolen

het bouwen van een aardappelopslagloods

29 oktober 2019

Kreekdijk 1A in Standdaarbuiten

wijzigen van agrarisch bedrijf naar magazijn met kantoor

28 oktober 2019

  

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

 Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.