Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 266855Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

 

  • 1.

    Stadsedijk 85 in Heijningen, voor het veranderen van de inrichting

 

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

  • 1.

    Fazantweg 4 in Klundert, door Kok Lexmond B.V.

De puinbreker zal in werking zijn in de periode van 4 november 2019 tot en met 3 februari 2020, voor naar verwachting hoogstens 10 dagen.

 Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofhinder. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.