Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 266848Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Tonsedijk 22 in Klundert

bouwen van een loods

24 oktober 2019

Oude Heijningsedijk 247 in Heijningen

verleggen van de sloot

23 oktober 2019

De Zwingelspaan 76 in Zevenbergen

plaatsen van een schutting

26 oktober 2019

Keteldiep ong. in Klundert

aanleggen van 3 leidingen

25 oktober 2019

Vlasweg 7 in Moerdijk

wijzigen van de inrichting

28 oktober 2019

  

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Keteldiep ong. in Klundert

bouwen van een waterstofcompressor

25 oktober 2019

  Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.