Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 266795Beschikkingen | aanvraagIngekomen aanvraag evenementenvergunning Gemeente Zeewolde

Naam evenement: New Years Eve 2020

Naam organisator: Groene Schuur

Datum: 1 januari 2020

Locatie: Dasselaarweg 41

Zaaknummer: 27128

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 12 november twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan: