Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 266743Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Melding klein evenement: Sint Maarten optocht in Reuver op 11 november 2019

De burgemeester heeft op 28 oktober 2019 goedkeuring verleend voor de Sint Maarten optocht in Reuver op 11 november 2019 van 19.00 tot ca. 21.00 uur bij de Bergerhofweg te Reuver.

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient naam, adres, dagtekening, het besluit waartegen het gericht is en de reden waarom bezwaar wordt gemaakt te bevatten.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.