Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 266736Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Melding klein evenement: verkoop van wafels op de Markt in Beesel op 31 december 2019

De burgemeester heeft op 25 oktober 2019 goedkeuring verleend voor de verkoop van wafels t.b.v. de Stichting Vrienden van Tijs, op 31 december 2019 op de Markt in Beesel.

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient naam, adres, dagtekening, het besluit waartegen het gericht is en de reden waarom bezwaar wordt gemaakt te bevatten.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.