Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2019, 2667Overige besluiten van algemene strekkingVoornemen Last onder bestuursdwang, illegaal recreatievaartuig, Soestdijksekade tegenover huisnummer 44, Den Haag

Blauw/wit kajuitschip genaamd Mazzel

 

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 2 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 2 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij:

 

Uitnodiging zienswijze indienen bij college van burgemeester en wethouders

Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

 

 

 

]