Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 266656Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Burg. Janssenstraat 54 in Beesel

Op 30 oktober 2019 is de omgevingsvergunning verleend voor het (tijdelijk) plaatsen van een woonunit op het perceel Burg. Janssenstraat 54 in 5954 BR Beesel (besluit verzonden 30-10-2019).

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na verzending van het besluit worden ingediend bij het College van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.