Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 266424Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - sloopmelding, voor het saneren van de asbesthoudende rioolbuizen uit een kruipruimte van de woning, Kloosterstraat 91, 6961 WR te Eerbeek

Er is op 18 oktober 2019 een sloopmelding ingediend voor:

Status: melding

Locatie: Kloosterstraat 91, 6961 WR te Eerbeek

Voor: het saneren van de asbesthoudende rioolbuizen uit een kruipruimte van de woning

Zaakdossier: DOS-2019-085311

Inzien melding

De melding en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis van Brummen. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 1705 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

Brummen, 6 november 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen