Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 266034Beschikkingen | aanvraag



Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoog-Beugt 15, 5473 KN te Heeswijk-Dinther

Het milieuneutraal veranderen

 

Datum ontvangst: 30-10-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 6 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze